Индивидуална, групова, семейна терапия ,Съвременен подход към лечението

Индивидуална, групова и семейна психотерапия

Нарушения на храненето

 Всяко хранително разстройство, било то психогенно преяждане , анорексия или булимия, се основава на психологически проблем.  Най-често в семейството или непосредствената среда се налага нездравословна оценка на вашето тяло. В резултат на това болестта започва да се развива - появяват се хранителни ограничения, самочувствието намалява.  Психологическата ситуация не се променя и клиентът не се чувства облекчение, затова самоограниченията стават все по-тежки.

 По време на лечението трябва да формирате правилното отношение към тялото, да възстановите самочувствието и социалните умения, да подобрите взаимоотношенията  с важните за вас хора. . Основата на лечението е интегриран подход.

 

Съвременен подход към лечението

Съвременният подход е комплексна терапия. Тъй като проблемът е психологически, работата с психолог /психотерапевт е на първо място.  Други важни компоненти на лечението са: изграждане на здравословно отношение към тялото с помощта на насочена към тялото терапия, работа със социалното ниво и решаване на проблеми, довели до заболяването, както и обучение по контрол.

.Лечението на хранителни разстройства е невъзможно без признаване на проблема от страна на клиента. На първия етап се извършва работа с клиента с цел да се осъзнае нуждата от помощ. Често клиентите са убедени, че са психологически здрави и не се нуждаят от лечение.  Без признаване на проблема, всяка следваща работа ще бъде безполезна.

 Световният опит в лечението на такива състояния и нарушения показва, че най-ефективният подход е мултидисциплинарен.

Това означава, че работата трябва да се извършва изцяло върху проблемите, симптомите, социалните дисфункции.

 Този подход, който се състои в съчетание на индивидуална, групова, семейна психотерапия и различни техники за работа с тялото и емоциите, помага проблема да бъде преодолян.

 

Направете безплатна първична консултация : 0884 327 887

 консултацията може да бъде и онлайн.   

 

 
 

Коментари

Популярни публикации