Хранителни разстройства, наркомания, алкохол


Хранителни разстройства, наркомания, алкохол...
 
   Връзката между хранителни разстройства и зависимостта от наркотици и алкохол остава обект на интерес от много учени и здравни специалисти. Изглежда, че има връзка между хранителните разстройства и злоупотребата с вещества, като проучванията разкриват, че хората страдащи от хранителни разстройства, са изложени на по-висок риск от развитие на проблем със злоупотреба с вещества и обратно.
През 2003г в Националния център по наркомании и злоупотреба с вещества(CASA) ,бе публикуван всеобхватен доклад, озаглавен"Храна за размисъл-злоупотреба с вещества и хранителни разстройства". 
 
Споделени рискови фактори: 
-Обща семейна история,
-ниско самочувствие, депресия, тревожност, импулсивност
-история на сексуално или физическо насилие.
-неангаживащо родителско поведение /свръхпротективно родителско поведение
-комонна мозъчна химия
-стрес
-въздействое на реклами и развлекателни медии

Споделени характеристики:
-обезпокоителна загриженост, "жажда", натрапчиво поведение, пазене на тайна, ритуали...
-промяна на настроението, социална изолация...
-свързан с други психични разстройства, самоубийство...
-животозастрашаващо поведение
-хронични заболявания с висока честота на рецидив
-изисква се интензивна терапия 

Възстановяването от зависимост, каквато и да е тя е процес, не крайна точка.
 Разглеждаме възстановяването като процес на оздравяване, а не като резултат. Много близки на страдащите от дадена зависимост искат да знаят, кога любимият им човек ще се възстанови и ще се върне обратно към предишното си Аз. За повечето хора няма да има конкретен ден, събитие или маркер, който да показва, че те са се "възстановили". 
Възстановяването може да включва себеопознаване..., повторно обучение..., предизвикателства..., постижения..., неуспехи.....
За много хора това е само началото на един цял живот: процес на по-голяма информираност за това кой съм Аз(страдащият от зависимост) и какво е важно за мен.
Често хората няма да се върнат към предишното си Аз, защото възстановяването им е положително учене, което води до положителен личен растеж!
 

Коментари

Популярни публикации