Моделът на Hilda Bruch

 
 
 
 
Моделът на Hilda Bruch
 
 
 
 
 
 Резултат с изображение за хранителни разстройства майка и бебе
Hilda Bruch e една от първите изледавателки на анорексията и затлъстяването. Предтсвя интересен, компексен модел на интеграция на хранителни разстройства. Анорексията и затлъстяването според нея имат нещо общо и то е-липса на познаване на вътрешното усещане на глад и засищане. Това липсващо разпознаване би могло да произлиза от “дефицит на първично разбиране”, тоест това е един проблем създаден в първите фази на живота. Когото детето се учи да разпознава собствените си телесни усещания, чувства. Според Hilda Bruch, това се случва когато в отношенията майка-дете в първите фази от развитието е възникнал някакъв проблем и майката не е успщла да разпознае истинските потребности на детето. Един продължителен болничен престой на бебето или майката след раждането , или една силна тревожност или следродилна депресия на майката биха могли да я направят безчувствена или с намалена синзитивност. Майката започва да отговаря на всеки един сигнал от детето за някаква нужда или експресия на чувства чрез хранене. Това поведение от страна на майката, формира у детето трудност да разпознава сигналите на глад и ситост. Така детето не се научава да разпознава различните сигнали от тялото от тялото, като физични нужди или чувства и емоции.
Във фазата на юношеството, когато момичетата или момчетата се намират пред възможността “Мога да правя сам”, се чувстват преди всичко неотговарящи и неспособни да разпознават различните промени настъпващи естествено в тази възраст. Особена трудност изпитват по отношение на настъпващите физически промени. И така, много хранене или много малко хранене стават преди всичко най-лесния начин да отреагират или поправят всичко това, което се случва. Изучаването на усещанията, които са непознати до този момент, минава през храненето.
Ханата става начин да се изрази трудността от сблъсъка със собствените усещания.
Храната става начин на отреагиране на неспособността за независимост от родителите и отхвърлянето на това “Да бъда Аз”.
При формирането на своя подход за лечение Hilda Bruch отдава значение в първата фаза на възстановяване на теглото и автономността. След което пациента се среща с истинската психотерапия.
 
 
            Из “Анорексия и булимия- болести на съвремието”  , З.Савова

Коментари

Популярни публикации