Мотивация за промяна на лечението при хранителни разстройстваМотивация за промяна на лечението при хранителни разстройства


Motivation to Change


Understanding MotivatioМотивация за промяна
Амбивалентността и неустойчивостта към възстановяването са често срещани сред хора с хранителни разстройства, дори когато са изправени пред негативните и понякога опасни последици от заболяването. Особено в началото на лечението страдащите могат да намерят утеха в симптомите си и по този начин е трудно да искат да променят поведението си.  Някои хора са склонни да се ангажират с целта за увеличаване на теглото, докато други могат да бъдат амбивалентни по отношение дали промяната е желана. Поради това основна съставка в началната фаза на лечението е развитие на мотивацията за промяна.
 
Разбиране на мотивацията
 
За да се разбере на кой етап от пристрастяващото поведение е клиентът се прилагат таканаречените етапи за промяна. Тези етапи за мотивация се използват, за да се класифицират клиентите според тяхната "готовност" да направят терапевтични промени.
 
Етапите на промяна:
  • Предварително замисляне/предразмисъл/, няма намерение да се променя
  • Съзерцание/мислене за промяна, но без ангажимент/
  • Подготовка/възнамерява да предприеме действие, но не го прави
  • Действие/промяна на поведението/
  • Поддържане/предотвратяване на рецидив/
Когато терапевтичната интервенция е съобразена с етапите за промяната  на клиента и терапията се провежда в рамките на този етап , по- положителен и дълготраен етап е по-вероятен.
За това терапията започва с идентифициране на готовността на всеки клиент за промяна.  Освен ако медицинските рискове не налагат друго терапията започва с подкрепа, информиране и засилване на мотивацията.  Общата цел е да се премине от отричане на болестта и съпротива към лечение за приемане и готовност за промяна.
 
Как се развива мотивацията?
Мотивацията на лечение се включва от терапевта по време на  индивидуалната и групова терапия/ако се прилага такава/.
На всяко нива на грижа се прилага комбинация от когнитивни и поведенчески стратегии , за да се улесни превдижването до следващия етап на промяна. По време на този процес се осигурява обучение за етапите на промяна , обсъждат се препятствията пред промяната , определят се вредите нанесени от хранителното разстройство и се определят конкретни цели за действие.  На всеки етап от промяната се използват специфични стратегии , които помага да се премести клиентът на следващ етап. Например:

  •  По време на етапа на предразмисъл  се обсъждат плюсовете и минусите на хранителното разстройство. Осъзнава  се амбивалентността и се развива осъзнаването на проблема.
  •  Във фазата на съзерцание всички усилия са насочени към установяване на ангажимент за извършване на промени.
  • На етапа на подготовка се идентифицират пречките пред промяната и се повишават уменията за решаване на проблеми, така че пациентът да започне да предприема действия.
  • По време на фазата на действие усилията са насочени към промяна на поведението.
И накрая, по време на фазата на поддръжката работата се съсредоточава върху запазването на мотивационните „печалби”.

През целия процес всеки клиент се научава да идентифицира текущия си етап на промяна и да разпознае собствената си съпротива, което ще спомогне за облекчаване на лечението на неговото хранително разстройство като цяло.

Поддържане на мотивация:

Очаква се, че при повечето клиенти мотивацията ще се променя  по време на лечението .Дори по време на фазата на действие клиентът ще преживее нерешителност и амбивалентност. Поради това колебание, е от съществено значение работата по мотивацията да продължи, дори и след постигането на поведенчески цели. Разбирането на този процес е важно за намаляване на обезсърчението и за увеличаване на дългосрочния успех.На пътя към възстановяването

лечение

  Хората идват на лечение в различни точки от живота си, на различни стадии на заболяването и с уникални силни страни и потребности. Ето защо в терапевтичната работата се прилага  широка гама от възможности за лечение и услуги, които да помогнат на хората и семействата, засегнати от хранителни разстройства.

Поддръжка

 Възстановяването от хранително разстройство е пътуване, което изисква подкрепа, насърчаване и постоянна мотивация. Хората с хранителни разстройства, както и техните близки, могат да се възползват в голяма степен от търсенето на обратна връзка и надеждата от други, които минават по не лекия път на оздравяването.
Присъедини се към нашата група за споделяне и подкрепа в една безопасна и ориентирана към възстановяване атмосфера.:


 
 
Безплатна седмична група за поддръжка .
Присъединете се към нас всяка седмица : Ден –петък: час 17-19ч
Фокусна група, насочена към възстановяване, отворена за всеки, който се бори с всякакъв вид разстройство на храненето, както и приятели, семейство и хора за подкрепа. Групата е безплатна!
                              Зa повече информация и въпроси, моля
свържете се: тел: 0884327887, Даниела Червенакова

 
 
 
 

Коментари

Популярни публикации