ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С АЛКОХОЛ
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА И         ЗЛОУПОТРЕБАТА С АЛКОХОЛ
 
 
 
 
Връзката между хранителните разстройства и злоупотребата с алкохол е добре документирана:
близо 50% от хората с хранителни разстройства също употребяват алкохол/или наркотици.
Наркотиците, алкохолът и поведението на разстройства на храненето могат да помагат на хората да намерят начин да задушат своите проблеми, болка и безпокойство, но това е свързано с огромни вреди за тях.
 
Продължителното ограничаване на важните хранителни вещества (от нарушенията на храненето), както и прекалената употреба на алкохол, могат да доведат до необратими увреждания на жизнените органи и понякога дори до смърт.
 
 
Връзката между алкохола и хранителните разстройства:
 
На повърхността хранителните разстройства и злоупотребата с алкохол може да се окажат два напълно различни проблема.
Всъщност обаче двете заболявания имат прилики, които помагат да се обясни защо те са склонни да се появят заедно.
На първо място, коренът на пристрастяването и на хранителните разстройства е, че тези поведения функционират като бягство от основния стрес, безпокойство, тъга, страх или травма.
Употребата на наркотици, алкохол и разстройството на храненето са механизми за справяне, които спомагат за незабавното облекчаване на болката и тревожността. Това поведение засяга мозъка в същите области и има ефект на промяна на настроението.
Тъй като употребата на алкохол увеличава и нарушава лечението на хранителното разстройство, възстановителният процес се забавя, въпреки, че клиентът се ангажира да търси лечение и да се излекува. Това често оставя клиента в порочния кръг между "уелнес" и болест.
При лечението трябва да се има в предвид, че както хранителните разстройства, така и злоупотребата с наркотични вещества се използват от човека, за да избяга, да "замръзи" или да подтисне болезнените мисли и/или преживявания.
Тоест, във възстановителния процес е потребно да бъде приложен интегративен подход на лечение, за да се отговори на всички основни проблеми.
 
 
Насърчаваме всички хора, които понастоящем се борят с поведение на разстройството на храненето и проблем с употребата на вещества, да търсят помощ!
                                                                                  Даниела Червенакова, психолог

Коментари

Популярни публикации