ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЕТАПИТЕ НА ПРОМЯНАТА
ЗАЩО Е ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЕТАПИТЕ НА ПРОМЯНАТА
ПРИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО?
 
 
 
 
 
 
 
 
        Етапите, през които преминават страдащите от зависимости изглеждат малко по-различни в процеса на възстановяване на всеки индивид, но основния контур, остава един и същ.
 
Важно е да запомните, че хората могат да се движат напред и назад между различните етапи, особено тези, които са преживели рецидив.
 
Полезно е да се разберат етапите на промяната, тъй като тя помага на хората да разберат къде са те по пътя на възстановяване. Тази информираност /етапите/ показва пътуването напред към възстановяването и също така оспорва идеята, че разстройството на храненето е постоянна част от живота на човека.
 
КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА ПРОМЯНАТА?
 
Предварително съзерцание / Предразмисъл: На този етап човек не може да признае проблемното поведение и няма намерение да се промени. Лице с нарушение на храненето може да отрече, че има проблем.
Приятелите и семейството могат да вземат под внимание някои от предопредителните признаци и симптоми( например: рестриктивно хранене, преяждане, прекомерни тренировки, прием на лаксативи и др.)
По време на този етап, човек може да прояви враждебност, гняв или чувство на неудовлетвореност, ако се доближи до някой, който е загрижен за него.
 
Размишление / Размисъл: На този етап човек е наясно с проблема и започва да мисли за получаване на помощ. Възможно е да обмисля някои от предимствата на промяна на поведението си, но да се колебае за идеята на направи това.
Следователно, няма конкретен ангажимент за промяна на този етап. Например:" Да грижа ме е за живота ми, но не желая и не мога да започна терапия в течение на следващия месец."
Хранителното разстройство често играе важна роля като механизъм за справяне на човек, когато се справя със стреса си или предизвикателствата в живота си.
 
Подготовка: На този етап човек има намерение да се промени и планира как може да се случи това.  Например:" Разбирам, че ползите от промяната надхвърлят недостатъците и планирам да започна в най-скоро време."
 
Действие: На този етап има промяна в поведението, средата и мислите на човек.  Този етап изисква ангажимент за промяна и продължаването на практикуване на ново поведение. Човек се опитва да се изправи пред страховете, за да настъпи промяна.
 
Поддръжка: На този етап се съсредоточава вниманието върху превенцията на рецидивите и върху изграждането на положителни резултати от промяната. На този етап се наблюдават по-стабилни промени в поведението. Човекът проактивно практикува нови поведения и нови начини на мислене, както и постоянно използва нови начини на самоподръжка , така и умения за справяне. Това изисква постоянна ангажираност и подкрепа.(например: От семейството, от приятелите, от близките, групи за подкрепа, здравни специалисти- като лекар или психолог), за да поддържат новите поведения и да подкрепят човека, докато той се движи по пътят си към продължаващо възстановяване.
 
Рецидив: Реакцията на релапс или рецидив също може да се разглежда като етап на промяна, когато има връщане към някои стари модели на мислене или поведение. Рецидивът може да бъде важен етап по време на възстановяването, за да се види какво работи добре за страдащия и какво възниква като трудност.
Въпреки, че рецидивите могат да бъдат и стресиращи , много често те помагат да се получи представа за моделите на хранителното разстройство за бъдещото му управление.
 
КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА С ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА, ЗА ДА СИ ПОМОГНАТ ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПИТЕ? 
 
МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗНО ЗА ЧОВЕК, КОЙТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ОТ НАРУШЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО ДА СИ ПРИПОМНИ, ЧЕ  ВИНАГИ  ИМА НАДЕЖДА И ЧЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО ЗА ВСИЧКИ!
 
ВАЖНО Е ДА ОСЪЗНАЕТЕ, ЧЕ ВСЕКИ Е РАЗЛИЧЕН И ОПИТЪТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК С ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО Е СТРОГО ИНДИВИДУАЛЕН ,КАКТО И ПРОЦЕСЪТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ!
 
ВИЕ МОЖЕТЕ!
        САМО ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ...
                                                                                       Даниела Червенакова
                                                                                           
 
 
 

Коментари

Популярни публикации