КЪМ ДУШАТА ТИ....

 "Тялото е свята дреха- с него влизаме в живота и с него го напускаме, за това трябва да се отнасяме  към него с уважение." Марта Греъм

Коментари

Популярни публикации